Speciální číslo časopisu Biotechnology Advances věnované konferenci Biotech 2014

Biotechnology Advances

Dne 1. listopadu vyjde speciální číslo časopisu Biotechnology Advances věnované konferenci Biotech 2014. Jednotlivé příspěvky jsou k dispozoci online:

Bioprospect č.2/2015

Právě vyšlo druhé letošní číslo časopisu Bioprospect. Naleznete v něm články:
Jablonská E.: Titan a jeho slitiny s nanotubulární povrchovou úpravou s potenciálním využitím v ortopedii str 31
Hlaváček A.: Nanočástice vykazující fotonovou up‑konverzi: nový typ luminiscenční značky pro zobrazování jednotlivých biomolekul? str 38
Mayer A., Šolc P.: Odpověď na poškození DNA v oocytech str 41
Čížková J.: Melanoma bearing Libechov minipigs - zvířecí model spontánní regrese melanomu str 44

25 let Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost, VŠCHT a spolupracující organizace
si Vás dovolují pozvat na seminář
25 let Biotechnologické společnosti
konaný ve středu 6. května 2015 od 13 hod v posluchárně A II VŠCHT, Praha 6, Technická 3/1903, Budova A (stanice metra Dejvická, výstup ve směru příjezdu vlaku do ulice Šolínova, druhou ulicí doleva, druhá budova proti Národní technické knihovně je budova A VŠCHT, posluchárna je přímo proti vchodu do budovy)
Předběžný program:

13:00
K.Melzoch, rektor VŠCHT Praha: Úvodní slovo
13:10
J. Káš: Stručná historie Biotechnologické společnosti
13:40
J. Masák: Biotechnologie na VŠCHT
14:10
I. Frébort: Biotechnologie v Olomouci a okolí
14:40
M. Mandl: Biotechnologie v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně
15:10
T. Cajthaml: Environmentální biotechnologie v MBÚ AV ČR
17:00
Závěr semináře

Vstup je volný pro všechny zájemce

Za organizátory semináře:
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc. a Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

EMBL International PhD Programme 2015

Would you like to contribute your creativity to an international team of scientists from all disciplines focusing on basic research in the molecular sciences?

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) invites you to apply for PhD positions in Heidelberg, Grenoble, Hamburg, Hinxton (near Cambridge) and Monterotondo (near Rome).

EMBL opens the door to your scientific career – our students have an outstanding publication record, are a vital part of our global collaborations and receive their degrees jointly with our network of excellent partner universities in 17 countries.

Our PhD positions come along with generous fellowships including broad health care benefits and pension access.

SPRING RECRUITMENT 2015: Please apply online at www.embl.org/phdprogramme

Online application opens in August 2014. Deadline for registration is 3 November 2014. Deadline for submission of the online application is 10 November 2014.

Contact: predocs-at-embl.de, www.embl.org

BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium

Biotech2014

VŠCHT Praha spolu s Biotechnologickou společností a švýcarskými partnery (Institute of Biotechnology, School of Life Sciences and Facility Management LSFM, Zurich Universsity of Applied Sciences ZHAW a švýcarskými biotechnologickými organizacemi) pořádaly ve dnech 11. - 14. června 2014 v NTK již šesté symposium, které bylo otevřeno všem zájemcům z oblasti biotechnologií.

Symposia se zúčastnilo 265 odborníků z 32 zemí. Nejvyšší účast byla jako tradičně z ČR (133) a Švýcarska (46). V hlavním programu symposia bylo předneseno77 ústních sdělení a prezentováno 120 posterů. Tento hlavní program doprovázely ještě tři workshopy (How to get manuscript published, Biotechnology for controlled remediation a International Postgraduate Research Program).

Sponzoři (Elsevier, DSM a Wiley) umožnily organizátorům ocenit nejlepší postery finančními odměnami, knihami a předplatným časopisů Biotechnology Advances a Biotechnology Reports. Vybrané přehledné články významných přednášejících budou otištěny v prestižním biotechnologickém časopise Biotechnology Advances (Elsevier). Book of Abstracts se souhrny přednesených přednášek a prezentovaných posterů bude k disposici na webu www.biotech2014.cz.

Aplikace metagenomiky v biotechnologiích

Biotechnologická společnost, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář Aplikace metagenomiky v biotechnologiích konaný ve čtvrtek 15. května 2014 v posluchárně B II VŠCHT, Praha 6, Technická 3/1905, Budova B (stanice metra Dejvická, výstup ve směru příjezdu vlaku do ulice Šolínova, druhou ulicí do leva, první budova vlevo je budova B VŠCHT, posluchárna je přímo proti vchodu do budovy).
Program:

14:00
J. Káš, VŠCHT Praha: Úvodní slovo
14:10
V. Štěpánek, MBÚ AV ČR, v.v.i.: Aplikace metagenomiky v biotechnologiích
15:20
Diskuse a závěr semináře

Vstup je volný
Za organizátory semináře:
Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

BioTech 2014, June 11-14, 2014, Prague, Czech Republic

http://www.biotech2014.cz

www.biotech2014.cz

BioTech 2014 will concentrate on microbial biotechnology, the key technology for bio-based economies. Microorganisms such as bacteria, yeast, and microalgae, and their enzymes, are used for manufacturing a wide range of products in sustainable, forward-looking bioprocesses. These products represent high-performance chemicals or ingredients in demand for foodstuffs, animal feed, cosmetics and pharmaceuticals. Lectures will therefore focus on:

  • Bio-products for Health, Nutrition and Chemistry
  • Bio-refineries for Food, Materials and Energy

Selection criteria for oral and poster presentations will be based on novelty, potential for practical application and scientific merit.

All abstracts will be published in a Book of Abstracts (with own ISBN). Additionally, selected conference presentations will appear in a pre-booked special issue of the journal of Biotechnology Advances (Elsevier, ISSN 0734-9750, 5-year Impact Factor: 10.959). Further space for publishing is offered in a special issue of Bioprospect, the peer-reviewed journal of the Czech Biotechnology Society (ISSN 1210-1737).

Specialised workshops (SIG) and round-table discussions can be organised upon request to further strengthen relationship between industry and academia. As long criteria of scientific and formal quality are met, contributions to the poster session are open to any biotechnology research topic beyond the main scope of the lectures.

As a platform for personal, scientific, technical and commercial contacts, this highly interactive event will foster new collaborations and provide opportunities for the fruitful continuation of long-term relationships between Czech- and Swiss-based biotechnologists. The official conference language will be English. BioTech 2014 is also open to both participants with complementary scientific interests and from other countries, who are invited to join and actively contribute.

The conference will take place in the National Technical Library, located centrally in the university campus in Prague 6. The famous city of Prague lies in the heart of Europe and, due to its abundance of cultural attractions and rich historic architecture, is one of the most popular European tourist destinations.

Novinky v oblasti genetických modifikací (P. Svoboda, ÚMG AV ČR v.v.i., S. Kmoch, 1. LF UK)

Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a Biotechnologická společnost
si Vás dovolují pozvat na tradiční seminář Novinky v oblasti genetických modifikací

Program:
Zahájení ve 14,30 hod.
Jan Káš, VŠCHT Praha: Úvodní slovo
Petr Svoboda, ÚMG AV ČR v.v.i., Oddělení epigenetických regulací: Úvod do epigenetiky
Stanislav Kmoch, 1. LF UK, Ústav dědičných a metabolických poruch: Diagnostika dědičných chorob a metabolických poruch
Závěr semináře

čtvrtek 25. dubna 2013 od 14,30 hod v posluchárně BII VŠCHT v Praze (v mezipatře přímo proti vchodu do budovy B), Praha 6, Technická 3 (budova B je blíže Vítěznému náměstí, pěšky od stanice metra Dejvická, východ ve směru příjezdu vlaku).

Vstup je volný.

Za organizátory semináře: Prof. Ing. Jan Káš, DrSc. (Biotechnologická společnost), Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (děkan FPBT)

Škola molekulárních biotechnologií - Profession

Univerzita Palackého připravila prostřednictvím Ústavu imunologie LF v rámci OP VK projekt, který zájemcům nabízí ucelený kurz, který bude syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou , ale i praktických laboratorních metod v podmínkách podnikového výzkumu. Účast na kurzu je bezplatná. Přihlášky a bližší informace na webových stránkách projektu www.skola-profession.cz.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS