Vítejte na stránkách Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy.

Bioprospect č. 2 ročník 2024

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Pokorná D., Zábranská J.: Životní jubileum předsedy biotechnologické společnosti prof. Ing. Jana Káše, DrSc., Ludvíková A., Třešňáková P., Strnad O., Viktorová J.: Mechanismus účinku chinolonových antibiotik a vznik rezistence, Filip V., Berčíková M., Kalenchak K.: Margarín a roztíratelné tuky v naší výživě a Staněk R., Zábranská J.: Vliv fosforu na specifickou produkci kalu a účinnost denitrifikace průmyslových odpadních vod.

Bioprospect č. 1 ročník 2024

bioprospect

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články: Opatrný Z., Lencová S.: Vesmírné biotechnologie - mikrogravitace s českou stopou, Pokorná D.: Mikrobiologie anaerobního rozkladu organických látek s důrazem na methanogenezi - biomethanizace a Ondruška V., Černá V., Šulc M.: Kalmodulin – strukturně funkční popis a jeho role v bakteriální patogenesi.

Bioprospect č. 4 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Čermáková E., Zdeňková K.: PCR a LAMP: užitečné nástroje pro autentizaci ryb, Šárka E., Smrčková P.: Škrob – biosyntéza, nutriční vlastnosti, biotechnologie, enzymové metody stanovení jednotlivých forem a Terentyak M., Sýkora V., Zedníková M.: Cultivation of microorganisms in bioreactors.

Bioprospect č. 3 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Skřivan P., Sluková M.: Současné trendy v cereální technologii, Jiráček J. et al.: Perspektivy derivátů inzulinu s preferenčním působením v játrech, Novotná M., Jablonská E.: Mikrofluidní PCR s využitím přístroje Biomark X: Vysokokapacitní metoda analýzy (nejen) genové exprese a Bílek R.: Hyperthyroxinemie.

Bioprospect č. 2 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Sluková M.: Ústav sacharidů a cereálií – úspěšné propojení vědy a praxe, Roudná M.: Plasty – životní prostředí a zdraví, Zelenka J., Vrzáčková N.: Postbiotika nebo probiotika? a Vrzáčková N. et al.: Chlorované parafíny jako podceňované perzistentní organické polutanty.

Bioprospect č. 1 ročník 2023

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete pozvánku na konferenci WEC 2023, medailon Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a články Rajchl A.: Historie a současnost ústavu konzervace potravin, Strnádel J. et al.: Možnosti využitia technológie indukovanej pluripotencie pri výskume a terapii ochorenia covid‑19, Opatrný Z.: Rostlinné HeLa buňky a Benešová E.: Využití geneticky modifikovaných organismů v medicíně.

Světový inženýrský konvent WEC 2023

Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.wec2023.com) se uskuteční 9.-15. 10. 2023 v Kongresovém centru v Praze. Více informací v letáku.

Bioprospect č. 4 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete články Savická D.: Sbírka mikroorganismů Ústavu biochemie a mikrobiologie – stručné představení kolekce, Maťátková O., Michailidu J.: Syntéza nanočástic pomocí biologických systémů a jejich antimikrobiální vlastnosti, Staněk R., Zábranská J.: Možnosti kontinuálního měření koncentrace oxidu dusnatého ve vodném roztoku, Strnádel J., et al.: Technológia reprogramovania nádorových buniek a jej terapeutický a experimentálny potenciál v onkológii a Tuzhilkin R., Šulc M.: Modelové cupredoxiny (azurin a další) využívané pro studium strukturně funkčních vztahů elektron‑transportních systémů proteinové povahy.

Bioprospect č. 3 ročník 2022

V novém čísle časopisu Bioprospect naleznete zprávu z konference New breeding techniques a články Straka D., Meledina A., Smirnova T. A., Kučková Š.: Přehled metod používaných pro zjištění živočišného původu krevních stop, Husáková M., Patáková P.: Houba Monascus a její metabolity, Shagieva E., Demnerova K., Michova H.: Interakce Campylobacter jejuni s Acanthamoeba spp. a článek Šístková I., Málková M., Čížková H.: Využití plynové chromatografie s olfaktometrickým detektorem pro analýzu vonných látek v potravinách.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS